Zwroty i reklamacje powinny być kierowane przez Kupującego na adres:

Plata Spółka Jawna

Śledziejowice 220

32-020 Wieliczka

info@mascota.pl

Zwroty i reklamacje mogą być dokonywane w terminie 14 dni od daty zakupu.